Supervision

Jeg tilbyder faglig supervision både individuelt og i grupper. Supervision betyder at få et bedre overblik – superior vision. Som supervisor hjælper jeg dig eller jer med at kunne se bedre. Jeg inddrager faglige, metodiske, organisatoriske, relationelle, personlige, magtmæssige og kulturelle perspektiver i supervisionen samt afdækker væsentligste perspektiver i de komplekse problemstillinger i din praksis eller jeres hverdag.


Supervision giver energi og inspiration til udfordrerende opgaver og hverdagens dilemmaer samt kvalificerer måden, du eller I løser opgaver på. I supervisionen kan vi zoome ind på et særligt tema eller en case, som du eller gruppen er optaget af at blive klogere på.


Jeg baserer min supervision på indgående kendskab til psykologisk teori og metode samt mange års erfaring med supervision af psykoterapeut studerende og i mine tidligere jobs som konsulent, leder og underviser forskellige steder i erhvervslivet. Jeg arbejder blandt andet identitetsbaseret, systemisk, kognitivt, eksistentielt, narrativt og løsningsfokuseret.


Supervision i grupper har et dobbelt læringsperspektiv: På den ene side får du hjælp, støtte og inspiration til konkrete nu-og-her arbejdsmæssige udfordringer, og på den anden side giver det dig og dine kollegaer mulighed for at udvikle mere generelle arbejdsmæssige færdigheder og erkendelser. Supervisionsgruppen er et professionelt forum, hvor man blandt andet lærer at håndtere udfordringerne i en tid med stadige forandringer og nye krav.


Individuelt supervision giver dig sparring på dit faglige og professionelle virke, din aktuelle situation og behov. Supervision hjælper dig også til at reflektere over dine personlige mønstre, og den måde du agerer på som fagperson og som menneske.