Stress

At blive inspireret i betydning af beåndet kræver, at der er strøm på batteriet og overskud i organismen. Båndbredden i nervesystemet bliver altafgørende for, om der kommer lys i pæren

Ansvar for øget livskvalitet i stedet for forsvar mod stress

Stress er blevet en almen betegnelse for en række forskellige symptomer og årsager. Stress er et kompleks, fordi vi som mennesker er komplekse. Jeg tror grundlæggende på, at stresstilstanden er et eksistentielt overlevelsesinstinkt, der træder i kraft, når den menneskelige livskvalitet trues. Stressens fremtrædelsesformer er forskellige fra menneske til menneske.

 

I et stressforløb hos mig, tager jeg udgangspunkt i her og nu og graden af din stress tilstand. Uanset hvor hårdt ramt du er, kan du få det bedre. Der er dog forskel på, om du er gået ned med stress eller har stress symptomer.

 

Vi lægger sammen en plan og et program for, hvordan du bedst kan komme på sporet af at finde din vej videre. Det handler først og fremmest om at håndtere din situation her og nu og få ro på nervesystemet, samt give din krop det, den har brug for. Dernæst fokuserer vi på den langsigtede effekt, som kan gøre dig stærk og loyal overfor dig selv. Noget skal dog forandres – noget skal slippes og noget skal bydes velkommen. Dine valg afgør hvad, og dit commitment sætter fokus på hvordan.

Indstil dig på at ændre livsstil

Stress er en dårlig vane, som kræver, at du indstiller dig på at ændre livsstil, tillægger dig andre vaner, tanker og holdninger. Det tager tid, men er et nødvendigt stykke arbejde, hvis indsatsen skal være effektiv og bæredygtig. Tiden og tempoet i et stressforløb afhænger af, hvor længe stressen har stået på, og du har overhørt signalerne.

 

Hvis din krop prøver at fortælle dig, at du har stress, på samme måde instrumentbrættet fortæller dig, at der er noget galt med bilen, så vent ikke på at du bryder sammen. Stress reaktionen er kroppens naturlige måde at vise dig, om du er overbelastet eller blot midlertidig udfordret og beredt til at klare opgaverne. 

 

Hvis du gennem længere tid har overhørt signalerne, og kroppen har været i mere eller mindre konstant alarmredskab, vil den udmattes. Dine symptomer på stress fortæller dig om graden af dit stressniveau. Reagerer du ikke disse symptomer risikerer du kronisk stress, udbrændthed og seriøse helbredsmæssige udfordringer.

I et forløb hos mig får du:

Nervesystemet og stress

Nervesystemets primære formål er sikre vores overlevelse. Det består af to dele, der arbejder tæt sammen. Det bevidste nervesystem styrer blandt andet vores bevægelse. Det autonome nervesystem har vi ikke kontrol over, men det styrer og regulerer 97% af kroppens funktioner og livsprocesser herunder vores tanker, følelser og handlinger. Det arbejder 24 timer i døgnet. Det autonome nervesystem består af det sympatiske (aktivitet) og det parasympatiske (hvile).

 

Hvis ikke balancen mellem disse to dele af det autonome nervesystem er i harmoni, risikerer vi, at hjernens spændstighed forringes, og vi bliver ud af stand til at agere og respondere i harmoni med vores indre sandhed, værdier, formål, grænser. Vi blive ude af stand til at tænke klart. Tvivl og ubeslutsomhed, rastløshed og tankemylder er nogle af effekterne. Vi mister fodfæste og risikerer at blive syge. At være stresset for ofte, i for lang tid er en risikofaktor for dit helbred. Hvis de processer der normalt ruster organismen til maksimal ydeevne fastholdes for længe, vil de blive destruktive. Det sker gradvis, uden du nødvendigvis opdager det.

 

På kort sigte nedsætter det din ydeevne og kan gøre dig træt og irritabel. På længere sigte kan det føre til stressrelaterede fænomener eller helbredssymptomer som for eksempel: angst, kroniske smerter, smerter i bryst eller mave, hovedpine, forhøjet blodtryk, vrede, åreforkalkning, sukkersyge, nedsat arbejdsevne, nervøsitet, irritabel tyktarm, manglende motivation, indre uro, søvnproblemer, følelser af overvældelse for blot at nævne nogle eksempler.

 

Jeg hører ofte mine klienter sige, at de har gået længere tid med nogle af disse symptomer. Jeg hører dem også sige, at det er ”bare lige i øjeblikket”, og når jeg kommer på den anden side af arbejdsbyrden, eller når dette eller hint er overstået, så er der tid til at gøre noget ved det. Problemet er bare, at du ofte narrer dig selv. Du fortsætter med at overhøre symptomerne. Det forhøjet stressniveau bliver det nye normale, og du glemmer oplevelsen af at være i balance og symptomfri. En ond cirkel er igangsat. Du accepterer ubevidst den helbredsmæssige dårligere tilstand lige indtil, at kroppen giver op.

 

Som tidligere nævnt arbejder jeg holistisk. Det betyder, at jeg vil arbejde med din stresssituation i forhold til det psykisk, det fysiske, det relationelle og det spirituelle. Jeg vil blandt andet have fokus på at aktivere din organismens egne ressourcer til at genfinde balance. Nærvær, fordybelse og kontakt er en del af helbredelsesprocessen.