52 30 31 33

pj@epidynamics.dk

Parterapi

Ligesom vi ser vinden i de bevægelser, den frembringer i træernes blade og grene, er vores kommunikation synlige i det, vi skaber omkring os

Det levende parforhold

Er du og din partner havnet i et fastlåst mønster med manglende kommunikation, frustrationer, modløshed  og såret følelser, kan jeg hjælper jer. I vil ud over at blive mere bevidste om jeres uhensigtsmæssige dynamikker mellem jer også få konkrete værktøjer til at styrke jeres kommunikation og metoder til at genskabe nærhed og intimitet. Ofte er konflikter i parforhold som en langsom og eskalerende negativ spiral. De samme konflikter kommer igen og igen. Til sidst spidser det til, og I har brug for nogen, der kan hjælpe jer.

 

Relationerne er en af vores vigtigste drivkræfter. De får os til at stå ansigt til ansigt med selve livet i al dets kraft og mysterium gennem kontakten med, hvad der er helt forskelligt fra os selv – nemlig den anden. Med mindre du er villige til at udforske det ukendte i dig selv, i den anden og i forholdet mellem jer, nå du ikke særligt langt på kærlighedens vej.

 

Når du er åben over for de udviklingsmuligheder, som et parforhold rummer, kan det blive en stærk drivkraft i din egen udvikling og give dig det skub, som du behøver for at realisere dit større potentiale.

 

I parterapi hos mig vil I opdage nye sider af jer selv både individuelt og som par. Nære relationer og parforhold kræver, at vi møder os selv og hinanden med en høj grad af ærlighed og bevidsthed. For at opretholde og skabe en levende og tæt kontakt i dit parforhold, er du nødt til at frigøre dig fra gamle vaner og mønstre i personligheden og udvikle mange flere nuancer af de menneskelige kvaliteter og dybder. Det er en kreativ proces, som fornyer livet i parforholdet. Det kræver disciplin, mod og kærlighed. 

Hvornår parterapi?

Typisk kommer par i terapi når, forholdet er i krise eller, der er tegn på, at I er på vej ind i en krise. Det kan være svært at bryde denne situation, da der allerede er sket et tillidsbrud på den ene eller anden måde. Den kan være alt fra utroskab eller anden form for svigt, den ene part føler sig overset, jalousi, polaritetsproblemer, erotikken er blevet kedelige eller, der er familiemæssige udfordringer, der er svære at håndtere. Her kan parterapi gøre en forskel, da jeg som jeres terapeut ser det hele lidt mere nuanceret og neutralt.

Oplever I vanskeligheder i forhold til:

Hvad kan I får ud af parterapi?

Det er en god idé at komme i parterapi inden konflikterne er blevet for fastlåste og kommunikationen er blevet lukket. Måske dig og din partner er havnet i en dynamik, hvor hverdagens pligter og opgaver har overtaget de dybe, frie og inderlige møder mellem jer. Hjertet er blevet lunkent, og I mangler inspiration til at komme videre sammen. I et parterapi forløb hos mig, vil jeg guide og hjælpe jer til at finde nye veje frem med udgangspunkt i jeres unikke situation. Sammen vurderer vi, hvad I særligt skal arbejde med for at få det bedre sammen. 

 

Parterapi er en livgivende proces. Du og din partner kommer til at arbejde målrettet med at integrere værktøjer, nye indsigter og anderledes forholde- og handlemåder konkret i jeres hverdag.

Kærlighedens vej

Kærligheden rummer et enormt vækstpotentiale. At være med smerte, at være med spænding, at være med inderlighed, hver en følelse, som kærligheden fremprovokerer, er den alkymiske proces, der forvandler dig og dermed dit parforhold og din relation.


Parterapi kræver, at I tager ansvar for jeres egen andel af dynamikken for at kunne bearbejde, genforhandle og heale tilknytningserfaringer og integrere jeres dybeste følelsesmæssige livstemaer. Det er en fælles indsats, hvor I begge skal være klar til at kigge indad og skabe forandringer samt gøre noget andet end det, I gør nu.


Når du møder vanskelige områder i dig selv og din partner, er hjertet nød til at åbne sig og udvide sig på nye måder. Gennem øvelse i at arbejde med kærlighedens udfordringer kan dit sande væsen begynde at udfolde sig. Det er denne gradvise udfoldelse, som karakteriserer kærlighedens vej. At være i stand til at kunne give sig hen til et kærligt parforhold og samtidig forblive tro mod sig selv, finde balance mellem ”vi” og ”mig” er nogle af de centrale udfordringer i parforholdet.  

Erotik, livsenergi og vitalitet

At kende sig selv inkluderer at man kender og erkender sin seksualitet. Det man ikke erkender i sig selv må ofte projiceres ud. Den lov gælder også underlivet. Erotik og sex er afgørende for ethvert parforhold. Seksualitet er en del af menneskers væsen og væren. Min erfaringer er, at seksuelle problemer ofte handler om, at den ene eller begge har problemer med at åbne for hjertet og lidenskaben.