52 30 31 33

pj@epidynamics.dk

Metode - krop, sind og ånd

Når psykoterapi og coaching møder spirituel praksis fører det til bæredygtig udvikling og helhjertet commitment

Spiritualitet – at være søgende og undrende

Spiritualitet og videnskab går i min verden hånd i hånd. Alkymi og fakta er en stærk kombination og understøttet af virkningsfulde redskaber og processer, giver det udviklingsmæssig gennemslagskraft og bundklang. Der er langt mere mellem himmel og jord end vores sind kan forstå og regne ud. Spiritualitet er foruden – en forbundethed med noget større – også en praksis og altså et verbum. Oplevelser der er forbundet med spiritualitet er intuition, væren, forbundethed, kreativitet, kærlighed, ærlighed, sandhed, nærvær, integritet og autenticitet.

 

Vi har som mennesker en sjæl eller en bevidsthedskerne, som er vores dybere natur og identitet. Det er en oplevelse af væren og at være intenst til stede i livet. Træning af kontakten til det ”sted” er en integreret del af min værktøjskasse og min måde at arbejde på.

Ego og fortid​

Der er en verden til forskel på, om du lever dit liv fra egoet eller sjælen. Du vælger selv, hvor meget af dit potentiale, der skal aktualiseres og udleves. Jo mere sjæl, jo mere helhed, liv og flow. Det kan kræve tilgivelse at afslutte fortiden, give slip på dine historier og healing af sår og traumer fra tidligere oplevelser. Jo mere baggage fra fortiden du holder fast i og bærer rundt på, jo længere tid tager det at skabe de forandringer, du ønsker. Weigth = Waiting. Det er der en naturlig forklaring på. Jo mere energi og fokus, der allokeres til fortiden, jo mindre energi er der til at være i nuet og skabe fremtiden.

Spirituel psykoterapi & coaching

Spirituel psykoterapi og coaching handler blandt andet om at blive bevidst om og skelne mellem, hvad der er din essentielle kerne, din sjæls kald, og hvad der er psykologisk livshistorie og ego strategier. Skelne mellem hvad der er spirituelle kriser og opvågnen, og hvad der er psykologiske sår og traumer. Den spirituelle dimension af dig er en nødvendighed for din trivsel og livskvalitet, og gøres levnende via konkret praksis i hverdagen.

 

Når jeg arbejder med spiritualitet og psykologiske metoder, vil du opleve en helhedsorienteret måde at arbejde med dig selv på. Vi arbejder ind i de sjælelige, mentale, følelsesmæssige og kropslige dimensioner af dig, når stress, traumer, udfordringer og kriser skal forløses, bearbejdes og transformeres.

 

Egoet eller vores personlighed bliver nogle gange anvendt som synonymer for vores psyke. Det er sindet, der styrer vores ego. Der er ikke noget galt med egoet. Vi har brug for egoet til at handle på vores sjæls stemme. Spirituel psykoterapi og coaching inviterer dig til at forbinde krop, sind og sjæl som en måde at komme i kontakt med dig selv. Lade din sjæl bliver din master og dit ego din tjener.

Krops- og oplevelsesorienteret

Jeg arbejder krops- og oplevelsesorienteret, hvilket betyder, at jeg inkluderer det transformative potentiale i vejrtrækning, meditation, yoga og stemme. Her henter jeg inspiration fra min erfaring og uddannelse med Kundalini yoga og tantra. Ligeledes har jeg også fokus på kroppens helbred, som en konkret afspejling af den generelle helhed i dit liv. Her er jeg inspireret af min erfaring og uddannelse med Holistisk Biomedicin.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en dialog om dine muligheder hos mig.