Det personlige lederskab

Nyt perspektiv

Har du brug for at se dit arbejdsliv eller de udfordringer, du møder i jobbet som leder i et nyt perspektiv? Eller påvirker dit arbejdsliv dig i en negativ retning, så du oplever stress og pres? Måske er der forhold i dit lederskab, du har brug for at blive afklaret omkring og få konkrete værktøjer til at håndtere. 

 

Det kan også være du har brug for en mere ”vågen” relation til dit eget følelsesliv, dine tanker og mønstre, eller trænger du til at forny dig selv og tage dit lederskab til et nyt niveau? Står du med et konkret forandringsprojekt, som skal gøre en reel og betydningsfuld forskel i din organisation, kan jeg hjælpe dig.

 

 

Det personlige lederskab

Det personlige lederskab er en on-going proces, hvor du bliver mere og mere bevidst om, hvem du er, og hvordan du kan aktualisere dit potentiale, dine kompetencer, talenter og dine drømme. Stepper op og tager ansvar, afslutter og fuldender fortiden, åbner dit hjertet og sætter din kurs. 


Hvis du ikke kender dig selv, dine værdier, kender dine ja og nej ender det ofte i et frustreret og stresset liv, hvor glæde og mening er fraværende. At kunne lede sig selv kræver, at du kender dig selv indefra.


Det personlige lederskab handler også om at blive bevidst om dit kald og være tro mod det. Dit kald er dit navigationsværktøj, og er retningsangivende for dine valg og dine beslutninger. Uden et indre kompas til at guide dig, risikerer du at misse pointen med dig og dit liv. 


Det har en pris som tit kommer i form af stress, sygdom, diffuse smerter, nedtrykthed, manglende energi, konfliktfyldte relationer, indestængte følelser og et sind, der har travlt med at dømme og vurdere andre mennesker.


Selvværd og selvtillid er helt central for din trivsel og nødvendig for, at du kan udvikle dig. Selvrespekt og selvkærlighed er afgørende for din personlige styrke og din gennemslagskraft. At leve helhjertet handler om at gå til livet med udgangspunkt i dit eget værd og din værdighed – sårbart og ærligt.


I et forløb hos mig opnår du:

1. Klarhed om dine intentioner

Intention er kernen i et bevidst liv. Bevidste intentioner farver og bevæger alting. Dine intentioner fungerer ikke bare som et udgangspunkt, men også som et fast holdepunkt, hvis du bliver forvirret, desorienterede eller mister fodfæste for en stund.

2. Klarhed om dine valg

Vi påbegynder noget i kraft af Ønsket og gennemfører det i kraft af Valget. Du kan kun handle på egne vegne, hvis du har adgang til dine længsler, ønsker og behov. Hvis du er ude af kontakt med dem og ikke kan ønske, kan du ikke projicere dig selv ud i fremtiden, og din ansvarlige vilje dør, inden den fødes.

3. Klarhed om dine strategier

Hvilken retning skal dit liv tage? Hvordan lever du dit liv? Hvilke livsstrategier bruger du for at skabe de muligheder, du ønsker? At være autentisk vil sige at være, hvad du udgiver dig for at være dig – at være ægte, pålidelig og troværdig over for andre. Autenticitet handler også om at finde ind til din egentlige væren, og derfra vælge dine principper og strategier.

4. Klarhed om dine handlinger​

Integritet er sammenhæng i dine handlinger, værdier og principper. Integritet kommer af at gøre, det du siger – walk the talk. Dine handler udspringer bevidst eller ubevidst af dine intentioner, valg og strategier

Jeg har mange års erfaring med både individuel coaching, coachingbaseret ledelse og uddannelse af coaches. Mine individuelle coachingforløb tager altid afsæt i din baggrund og det, der ligger dig på sinde. Nogle gange er det tilstrækkeligt med nogle få sessioner, hvis du ønsker at arbejde med en konkret situation. Andre gange arbejder jeg med længere forløb, hvor du bliver guidet gennem en udviklingsproces med lederlivet og dine udfordringer som omdrejningspunkt.